Birimler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi kapsamında, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmaktır.

İlgili: TTO Müdürü Hatice Tuğsavul

İletişim: haticetugsavul@halic.edu.tr