Birimler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Proje Destek Birimi

Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler; Proje Destek Birimi Kapsamında, ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratmak ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmalarını geliştirmek ve etkinlikler düzenlemektir.

İlgili: Proje ve Eğitim Koordinatörü Cansu Coşan

İletişim: cansucosan@halic.edu.tr

İlgili: Proje Asistanı Semih Öcal

İletişim: semihocal@halic.edu.tr

İlgili: Proje Asistanı Fulya İrem ŞAHİN

İletisim: fulyairemsahin@halic.edu.tr