Birimler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Proje Destek Birimi

Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler; Proje Destek Birimi Kapsamında, ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratmak ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmalarını geliştirmek ve etkinlikler düzenlemektir.