Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Hakkında

Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Haliç TTO); akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile şirketler/sanayi arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemiştir. TTO; üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin, know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlanması açısından gerekli platformları oluşturmak konusunda arayüz görevini üstlenmektedir.

Bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan, buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür. Akademisyen, sanayici, mezun, girişimci ve öğrencilere hizmet veren Haliç TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik,  Patent  birimleri yer almaktadır.

Haliç TTO, üniversite-sanayi koordinasyonunu verimli kılmayı görev edinmiş, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmanlık kapsamında destekleyen; bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, işbirliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine faaliyetler gösteren dinamik bir oluşumdur.

Bu kapsamda; Haliç TTO tarafından

  • Haliç TTO'nun faaliyetlerinin ve hizmet kalemlerinin; akademisyen, mezun, öğrenciler ve iş dünyasına tanıtılması ve duyurulması,
  • Akademisyen, mezun, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu, STK’lara birebir ziyaretlerde bulunarak tarafların farkındalığının arttırılmasını sağlayıcı faaliyetler düzenlenmesi,
  • Proje Destek birimi aracılığı ile akademisyenlerimizin bilgilendirilmesi, projelerine destek verilmesi,
  • Eğitim, konferans, seminer, atölye çalışması, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları planlanması, duyurulması ve organize edilmesi,
  • Dış paydaşların düzenlediği etkinliklere katılım sağlanması,
  • Haliç TTO ekibinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunun sağlanması ve takip edilmesi,
  • Dijital ve basılı medyanın aktif olarak kullanılması,
  • Haliç TTO’nun kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi,
  • Haliç TTO  veri tabanının oluşturulması,
  • Haliç TTO'nun hizmet kalemi içerisinde kalan Proje, Fikri Haklar, Girişimcilik alanlarında eğitimlerin organize edilmesi

faaliyetleri yürütülmektedir.