Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Hakkında

Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Haliç TTO), Üniversitedeki akademisyenler, öğrencilerimiz ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. Üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin, know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından gerekli platformları oluşturmak konusunda bir arayüz görevini üstlenmektedir.

Bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür. Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren Haliç TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Kuluçka Merkezi Girişimcilik,  Patent  birimleri bulunmaktadır.

Haliç Teknoloji Transfer Ofisi, akademi-sanayi koordinasyonunu verimli kılmayı görev edinmiş, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmalık kapsamında destekleyen; bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, işbirliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine faaliyetler yerine getiren dinamik bir oluşumdur.

Haliç TTO’nun faaliyetlerini araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına tanıtılmasını, üniversite ve sanayii arasındaki işbirliklerinin oluşması için gereken iletişim köprüsünün kurulmasını ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratılmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda;

  • Haliç TTO'nun faaliyetlerini ve hizmet kalemlerini; araştırmacılar, akademisyen, öğrenciler ve iş dünyasına tanıtılması ve duyurulması,
  • Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu, STK’ları birebir ziyaretlerde bulunarak tarafların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı faaliyetler düzenlenmesi,
  • Proje Destek birimi aracılığı ile Akademisyenlerimizin bilgilendirilmesi, Projelerine destek verilmesi
  • Eğitim, konferans, seminer, workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve duyurulması,
  • Dış paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vs.) katılım sağlanması,
  • Haliç TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunu sağlanması ve takip edilmesi,
  • Dijital ve basılı medyayı aktif olarak kullanılması,
  • Haliç TTO’nun kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi,
  • Haliç TTO  veri tabanının oluşturulması,
  • Haliç TTO'nun hizmet kalemi içerisinde kalan Proje, Fikri Haklar, Girişimcilik alanlarında eğitimlerin organize edilmesi

faaliyetleri yürütülmektedir.