Hakkında

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Misyon ve Vizyon

MİSYON 

  • Teknolojiyi yakalayan, teknolojiyi üreten ve/veya geliştiren, deneyimsel öğrenme ortamları yaratarak, kuluçkalarda ortaya çıkan fikirlerin teknolojik tabanlı olarak ürüne/sanayiye ve finansal hayata katkı sağlamasını desteklemektir. 
  • Aynı zamanda girişimci gençler ve akademisyenlerin iş fikirleri ile yatırım, teşvikleri ve sanayi iş birlikleri kapsamında uygun eşleştirmeler ile hayata geçirmelerini ve ekonomiye katkı sunmalarını sağlamaktır.

VİZYON 

  • Teknoloji ile iç içe araştırma ve öğrenme ortamları yaratarak;
  • İnovatif iş fikirlerinin ve/veya ürünlerin çıkmasına fiziki ve teknik olanaklar sağlayan,
  • Bilimsel araştırmalar ışığında ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini akran öğrenme çerçevesinde destekleyen, 
  • İş fikirlerinin finansal yönetiminin bilincini oluşturan
  • Kapasite geliştirmeyi hedefleyen, deneysel çalışma alanı sunan, 
  • Yatırım, girişim ve destek ağları ile buluşturan, 
  • Sosyal fayda ve üretim odaklı teknoloji tabanlı / ticari faaliyetlerin ekonomiye kazandırılması hedefleyen bir merkez olmaktır.